Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Stasjoner for undersøkelser med ruser/garn i PO 2. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Screenshot 2022-06-25 at 00.55.25.png