Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2022
Figur 4: Eggmengdeindeks (svart) sammenlignet med fiskemengdeindekser: Biomasseindeks (rød) og Abundanseindeks (blå). Feilmarginer for eggmengdeindeks er oppgitt som ett standardavvik. Alle indekser er vist relatvt til nivået i 2016.
eggindeks.png