Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2022
Figur 1: Akustiske transekt (til venstre) og posisjoner for håvtrekk og CTD (til høyre) for skreitoktet 2022. Fargekode angir stratifisering.
transects_panel.png