Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Oversikt over toktområdet med ulike datakilder inkludert, det innfelte bildet marker toktområdets plassering i Norge. Mengde krabbe, i tonn, fra det kommersielle fisket er summert per statistisk lokasjon fra landingsdata fra 2012-2022 (blåskala). Summen av antall krabber fanget i forsøksfiske (referansefisket) er summert per statistiske lokasjon i perioden 2012-2021 (størrelsen på sirklene, vises på midtpunktet av hver statistisk lokasjon). De fargede sirklene indikerer krabbetoktstasjonene, hvor de røde er stasjoner plassert parallelt til stasjoner på HIs garn- og rusetokt og de grønne er tilfeldig plasserte innenfor en 20 km radius av den første stasjonen. Figuren er hentet og modifisert fra Marcussen (2022).
fig1.png