Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Fangstratene i teinene på de to stasjonstypene i krabbetoktet: (i) garn og rusestasjon som er teiner plassert parallelt med garn- og rusetoktstasjonene og (ii) kontrollstasjon plassert tilfeldig i en 20 km radius rundt den første stasjonen. De to stasjonene er markert som røde og grønne slik som i Figur 1. Figuren er hentet og modifisert fra Marcussen (2022).
Figur file_html_bea0e6a436a4f50e.jpg