Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Romlig fordeling av kjønn i toktområdet, illustrert ved andel hunner i fangstene per stasjon.
Figur file_html_d9a07a5c6bf888dc.jpg