Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1: Tidslinje for forsøk 1. Fisken ble merket, målt og fordelt på forsøkskar i uke 0. Behandling etterfulgt av subsampling for fysiologi var planlagt etter 2, 4 og 6 uker, sluttsampling etter 7 uker, og deretter gikk en mindre gruppe fisk videre i ytterligere 5 uker for å observeres for mulige langtidseffekter på vekst og velferd. På grunn av uventet høy dødelighet etter første behandling ble det bestemt å ikke gjennomføre behandlingen i uke 4, det ble derfor bare gjennomført to behandlinger i forsøket, behandling B1 og behandling B2.
Figur1.svg