Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Prevalens av forsøksfisk blant behandlingsgrupper som ble vurdert fra moderat til alvorlig (skår 2–3) for hver velferdsindikator for prøvetaking i uke 0, 7 og 12. For hver velferdsindikator indikerer samme liten bokstav at det ikke er noen statistiske forskjeller i prevalens mellom gruppene. Fra Bui mfl. (2022).
Figur10_s.png