Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Prevalens av skår for velferdsindikatorer øyeblakking og øyeskade i uke 0, 24 timer etter første behandling (B1), 24 timer etter andre behandling (B2) og i uke 16 (langtidseffekter). Grønn = prosentandel med skår 0, turkis = andel med skår 1, oransje = andel med skår 2 og rød = andel med skår 3.
Figur12.png