Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Blodplasmanivåene av osmolalitet (mOsm/kg) og klorid (mM). Signifikante forskjeller i figurene innen en gruppe ved ulike prøvetakingstidspunkt ble indikert med *, og forskjeller mellom forsøksgruppene ved samme prøvetakingstidspunkt ble indikert med #. Alle resultater er uttrykt i gjennomsnitt med standardavvik (ñ ± SD). Signifikante forskjeller er basert på en ikke-parametrisk Kolmogorov-Smirnov test, og signifikantnivå p<0,05.
Figur15.png