Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Fisk fra hvert forsøkskar ble først fordelt på 4 oppbevaringskar basert på fargen på det utvendige T-bar merket, deretter ble de enkeltvis håvet videre til behandling på enten 14, 27, 30 eller 33 °C før de ble returnert tilbake til det opprinnelige forsøkskaret. 
Figur4.png