Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Tidslinje for forsøk 2. Fisken ble merket, målt og fordelt på kar i uke 0. Behandling etterfulgt av subsampling for fysiologi og velferd var planlagt etter 3, og 8 uker, sluttsampling etter 9 uker, og deretter gikk en mindre gruppe fisk videre i ytterligere 7 uker for å observeres for mulige langtidseffekter på vekst og velferd.
Figur5.svg