Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Observert atferd ved første behandling (B1) og andre behandling (B2). Y-aksen angir andel fisk med observert atferd (Tabell 3) for tidsrom første 5 sekunder av eksponeringen (0-5), neste fem sekunder (6-10), osv. Figuren er reprodusert fra Bui mfl. (2022).
Figur8.png