Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Histologiresultat fra prøvetaking Uke 7. Seks fisk ble analysert fra hver gruppe. Venstre og høyre øye, i tillegg til hjerne, hjerte, gjeller, hud, skjelettmuskulatur og nyre ble undersøkt og funnene beskrevet og gradert. Funnene er gradert fra 0,5-3, der "0,5" representerer minimale funn uten diagnose, "1" representerer milde funn, "2" representerer moderate funn og "3" representerer alvorlige eller uttalte funn. "0" representerer ingen spesifikke funn. Y-aksen angir frekvensen av observert skår per vev. Figur fra Bui mfl. 2022.
Figure19_histology.png