Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Boksplott med akkumulert dødelighet 5 og 10 dager etter første behandling, 1 dag før andre behandling (B2-1d), 5 dager etter andre behandling og ved slutten av forsøket (Total). 0 indikerer ingen signifikant forskjell i forhold til negativ kontroll, Ulike små bokstaver indikerer at de høyere temperaturene hadde statistisk signifikant høyere dødelighet enn de lavere som testet med Fisher’s excact test og Cochran-Mantel-Haenszel test. Figur fra Bui mfl. (2022).
Figure7_2.png