Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Pigghåtoktet 2022
Figur 1. Stasjoner tatt på Pigghåtoktet 2022 (n=326). Forhåndsbestemte stasjoner (blå) samplet i nord og sør (øvre panel, venstre og høyre; n=284) samt ekstra stasjoner (rød, nederste panel, n=42) samplet på utvalgte lokaliteter med forventing om høy forekomst av pigghå.
Fig 1.jpg