Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Pigghåtoktet 2022
Figur 5. Fordelingen av stasjoner (svarte firkanter) på bunndyp (m) og breddegrad. Fangst av pigghå er markert med blå og røde sirkler, hvor arealet angir størrelsen på fangsten i antall. Øverst: forhåndsbestemte stasjoner, nederst: ekstra stasjoner.
Fig 5.jpg