Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Pigghåtoktet 2022
Figur 3. Kart som viser alle stasjoner som ble tatt under toktet (svarte kvadrater). Fangst av pigghå er markert som røde punkt, hvor arealet angir størrelsen på fangsten i antall.
Figur file_html_2869c509e54c6c61.png