Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Pigghåtoktet 2022
Figur 6. Fangst av brosme, hågjel, lange og svarthå, de fire mest tallrike artene etter pigghå, fordelt på bunndyp (m) og breddegrad. Arealet på sirkelen angir størrelsen på fangsten i antall.
Figur file_html_8d347738132c4ca9.png