Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.4. Påviste og mistenkte funn av pankreassykdom PD i 2021 og 2022 i produksjonsområde 3. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_3e728b33771687b7.jpg