Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.4. Påviste og mistenkte funn av pankreassykdom PD i 2021 og 2022 i produksjonsområde 5. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_411b311ae0647375.jpg