Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 8. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_5d56a2e11df9fd17.jpg