Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 6. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_5f6bfce382d2cef1.jpg