Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 7. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_718f71fb8219505a.jpg