Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 3. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_72ef5bfdee238f89.jpg