Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 9. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_758cb44a3aa846b0.jpg