Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.4. Påviste og mistenkte funn av pankreassykdom PD i 2021 og 2022 i produksjonsområde 4. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_95d721cf70d5ae9a.jpg