Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 12. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023)
Figur file_html_a16b13696126e9e4.jpg