Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 10. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_cfddb13dda78c4fe.jpg