Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.4. Påviste og mistenkte funn av pankreassykdom PD i 2021 og 2022 i produksjonsområde 6. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_ea667994ee13789a.jpg