Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 5. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_f1069673aa473bd6.jpg