Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3. Påviste og mistenkte funn av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2021 og 2022 i produksjonsområde 4. (Kilde Fiskeridirektoratet og BarentsWatch, januar 2023).
Figur file_html_f1fdc1e602c94f0c.jpg