Gå til hovedinnhold

Figur

Fig 1. Delstrekninger i Gloppenelva; nederst er anadrom strekning fra sjøen og opp til Eidsfossen (blå), videre oppover strekningen mellom Eidsfossen og Trøselfossen (grønn) og øverst er gyteområdet til storauren nær utløpte av Breimsvatnet ovenfor Trøselfossen antydet med gul farge.
Figur file_html_15715cb4969d4afc.png