Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Innblanding av kysttorsk: Thomas de Lange Wenneck med en kysttorsk og Else Holm med en skrei. Foto av Ine Moksness.
kysttorsk_og_skrei_fra_Ine.jpg