Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Figur 2: Toktaktivitet som ikke inngår i estimering av skreiinnsig. Oceanografiske snitt (oransje) og kurslinjer for dekning av Malangsgrunnen med bredbåndsakustikk (rød).
malangsgrunnen.png