Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Figur 4: Utbredelse av torsk (akustikk) og egg (håvtrekk). Kartene er utarbeidet av Malin Skage Lie (HI).
skreikart_panel.png