Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Videotransekter kjørt rundt Hasseløy i juli 2023. Rød strek = funn av havnespy, grønn strek = ingen funn av havnespy.
Figur file_html_a6150a44597d8c87.png