Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Videotransekter kjørt i juli 2023 på østsiden av Smedasundet. Rød strek = funn av havnespy, grønn strek = ingen funn av havnespy.
Figur file_html_af0adc20b3e3f368.png