Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Oversikt over videotransekt hvor forekomst av havnespy ble kartlagt i Haugesund og Karmøy kommune ble utført i juli 2023. Rødt transekt markerer at det er funnet havnespy i transektet, grønt betyr ingen funn.
Figur file_html_c9e34a2084cc37c.png