Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 9: Figuren viser et kartutsnitt med alle stasjonene det ble fisket med kongekrabbeteiner under krabbetoktet i Troms 2023 (blå punkter). Observasjonen av kongekrabbe er markert i oransje.
KCmap.png