Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 1: Landinger registrert i sluttseddelregisteret av henholdsvis kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus), taskekrabbe (Cancer pagurus) og trollkrabbe (Lithodes maja) mellom Vest og Vest-Finnmark, summert per lokasjon fra 2000- 2023 (oktober).
catchMap.png