Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 13: Forhold mellom tilstedeværelsen av taskekrabbe og temperatur og salinitet på bunnen. Hvert punkt indikerer om taskekrabbe ble fanget i kombinasjon med en temperatur- og salinitetsmåling på bunnen, mens de svarte linjene og polygoner representerer gjennomsnitt og 95%-konfidensintervaller av den underliggende trenden basert på en lineær binomialmodell.
Figur file_html_19c149f12aa61fec.png