Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 5: Størrelsesammensetning taskekrabbe ved de tre krabbetoktene i Hi-regi, i henholdsvis Møre og Trøndelag i 2021, Troms i 2023 og på Vestlandet i 2023.Den stiplete linjen indikerer minstemålet for krabber 130 mm. Skallbredde er den målte bredden på det bredeste på skallet.
Figur file_html_34b815a0fb6eaad2.png