Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 2: Oppsett av lenker med taskekrabbeteiner brukt i under krabbetoktet i Troms. Seks sorte polyetylen teiner ble satt i lenker med 25-30 meter mellom hver teine.
Figur file_html_5301211f9ca30c33.png