Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur A.1: Dybdeprofiler med tilhørende temperatur på henholdsvis krabbestasjonene (venstre) og faste oseanografiske stasjoner (høyre). Fargeskala indikerer stasjonsnummer, se tabell A.1 og A.2.
Figur file_html_6c00c5f211c77f51.png