Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 8: Sammenligning av taskekrabbeforekomster per stasjon (venstre) og -fangstrater per teine (høyre) mellom studien fra Møreforskning i 2015 og Havforskningsinstituttets tokt i august 2023. Størrelsen på prikkene indikerer antall krabber på hver stasjon. Det er kun stasjoner hvor taskekrabbe (Cancer pagurus) ble observert som er inkludert.
Figur file_html_78890d0f99dcf34b.png