Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 7: Størrelsesammensetning og skallalder taskekrabbe fra toktet i Troms 2023. Ryggskjoldbredde er målt på det bredeste på kabbeskallet (mm). Den stiplete linjen viser minstemålet på 130 mm skallbredde. Skallalderen er en kvalitativ bestemmelse av alderen på skallet og er en indikasjon på hvor lenge det er siden skallskiftet, der vasskrabber er nylig skiftet skall som enda er myke, mens de gamle skallene er godt begrodde og indikerer lang tid siden siste skallskifte.
Figur file_html_9c349493af2eee4.png