Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 6: Fordeling av skallalder fordelt på hun- og hankrabber ved de tre krabbetoktene i HI-regi, i henholdsvis Møre og Trøndelag i 2021, Troms i 2023 og på Vestlandet i 2023. Skallalderen er en kvalitativ bestemmelse av alderen på skallet og er en indikasjon på hvor lenge det er siden skallskiftet, der vasskrabber er nylig skiftet skall som enda er myke, mens de gamle skallene er godt begrodde og indikerer lang tid siden siste skallskifte.
Figur file_html_b6f801f6594776ff.png