Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur A.2: Dybdeprofiler med tilhørende salinitet på henholdsvis krabbestasjonene (venstre) og faste oseanografiske stasjoner. Fargeskalaen indikerer stasjonsnummer, se tabell A.1 og A.2.
Figur file_html_ba446b4b61a6edeb.png