Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 12: Forhold mellom dyp og miljøvariablene temperatur og salinitet på bunnen. Hvert punkt indikerer en måling på bunnen, mens de svarte linjene og polygoner representerer gjennomsnitt og 95%-konfidensintervaller av den underliggende trenden. Forholdet mellom dyp og temperatur/salinitet er knyttet til plassering av CTD-stasjoner, med dype stasjoner primært på mer utsatte posisjoner.
Figur file_html_ce8ceeb91f7b88cb.png